fb

Kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów szkół podstawowych. Podczas tego kursu nauka łączona jest z zabawą. Dzieci uczą się w przyjaznej atmosferze, a specjalnie wyposażona sala (oprócz ławek i krzeseł znajduje się w nim miękki dywan, gdzie dzieci mogą się bawić; TV, DVD, video oraz mnóstwo zabawek i gier planszowych) czyni naukę łatwą i nie przypomina typowej szkoły. Dzieci poznają liczne grupy słownikowe, gramatyka jest ograniczona, a na zajęciach jest dużo śpiewania i rysowania oraz ruchu ( zgodnie z metodą TPR – Total Physical Response). Dzieci uczą się w małych  6- 8 osobowych grupach. Dzieci do lat 7 uczą się z podręczników dla dzieci niepiszących, dzieci od 8 roku życia korzystają już z podręczników standardowych.

Kursy dla dzieci – od 4 do 12 lat (STANDARD)
Rozpoczęcie: 26.02.2018
Zakończenie: 15.06.2018
Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 45 minut
Godzin/semestr: 29 h x 45 minut
Kursy dla dzieci – od 4 do 12 lat (LIGHT)
Rozpoczęcie: 26.02.2018
Zakończenie: 15.06.2018
Zajęcia: 1 raz w tygodniu po 45 minut
Godzin/semestr: 15 h x 45 minut