fb

Oferujemy tłumaczenie pisemne z języka polskiego na angielski, francuski, niemiecki, rosyjski oraz hiszpański oraz tłumaczenia z w/w języków na język polski. Tłumaczymy tekst:

– teksty ogólne
– informatyczne
(+ 10% ceny)
– techniczne w tym gwarancje i specyfikacje 
(+ 10% ceny)
– handlowe
– naukowe
(+ 10% ceny)
– literackie i inne.

Cel i zakres tłumaczenia może być różny, dlatego też nasz cennik staraliśmy się w możliwie jak największym stopniu dostosować do zapotrzebowania Klientów. Wybór odpowiedniej opcji gwarantuje spełnienie oczekiwań odnośnie terminu i ceny tłumaczenia.

Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski
(cena za jedną stronę rozliczeniową):

Standard 30 zł do 5 stron dziennie
Priorytet 50 zł powyżej 5 stron dziennie
Super priorytet 90 zł w tym samym dniu

 

Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski
(cena za jedną stronę rozliczeniową):

Standard 35 zł do 5 stron dziennie
Priorytet 55 zł powyżej 8 stron dziennie
Super priorytet 95 zł w tym samym dniu

 

Podane ceny dotyczą zarówno tłumaczeń zwykłych jak i przysięgłych. W przypadku tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych, jedna strona rozliczeniowa ma 1600 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych 1125 znaków. Do obliczania liczby stron rozliczeniowych i tym samym cennika tłumaczeń używamy standardowej funkcji programów do edycji tekstu jaką jest statystyka wyrazów. Aby samemu przeliczyć objętość zlecenia wystarczy po prostu przez 1600 ( lub 1125) podzielić liczbę znaków ze spacjami w pliku do tłumaczenia i uzyskany wynik zaokrąglić.

Teksty przetłumaczone dostarczamy w formie: wydruków, płytach CD lub jako załączniki do poczty e-mail. Tłumaczenia pisemne przygotowujemy w formacie Microsoft Word, Microsoft Excel, pliku tekstowego (txt), HTML lub w każdym innym formacie uzgodnionym z klientem. Tłumaczenia są dostarczane e-mailem lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

Oferujemy Państwu również konsekutywne tłumaczenia ustne w jęz. angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim i francuskim. W tłumaczeniu konsekutywnym  przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej; jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji lub wizyt.

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.

Minimalną jednostką jest blok 2-godzinny a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych 8 godzin pracy, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej. Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany pokryć koszty dojazdu tłumacza.

Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.

Ustne konsekutywne 65 zł brutto / godz