fb

ADRES

ul. Kazimierza Wielkiego 8,

32 – 050 Skawina

Wejście od strony ul: Babetty

Sekretariat

pon -pt 12.00 – 19.00

+48 12 276 31 53

+48 533 978 933
email: biuro@anglosas.com.pl

terminal sms: +48 730 328 128

Biuro zapisów  (w czasie naboru)

pon – pt 12.00 – 19.00

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

01.09.2019 – 16.09.2019

Biuro zapisów (w czasie wakacji)

 

Media i Reklama

Łukasz Badura

Dyrektor

Renata Tarnopolska-Badura


Dane do przelewu:
Bank: BZ WBK 3615 0014 8712 1480 0458 8700 00


Masz pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.): Zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w Formularzu (w tym także danych osobowych Słuchacza) jest Szkoła Języków Obcych Anglosas Renata Tarnopolska-Badura z siedzibą w Skawinie, ul. Kazimierza Wielkiego 8, (Administrator), a także o tym, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia określonego w Formularzu. Zostałem/am także poinformowany/a o prawie dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawiania.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Słuchacza zawartych w Formularzu przez Administratora w celach promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych obejmujących otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu prezentacji oferty Administratora. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.