1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.): Zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w Formularzu (w tym także danych osobowych Słuchacza) jest Szkoła Języków Obcych Anglosas Renata Tarnopolska-Badura z siedzibą w Skawinie, ul. Kazimierza Wielkiego 8, (Administrator), a także o tym, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia określonego w Formularzu. Zostałem/am także poinformowany/a o prawie dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawiania.

    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Słuchacza zawartych w Formularzu przez Administratora w celach promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych obejmujących otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu prezentacji oferty Administratora. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

  2.  


:: PHP FormMail Generator ::