fb

Regulamin uczestniczenia w kursach językowych – Zajęcia stacjonarne

1) Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie z listy uczniów naszej szkoły.


2) Osoby rezygnujące z kursu mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi sekretariatu nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, po całkowitym rozliczeniu faktycznej ilości zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez naszą szkołę od początku trwania kursu.


3) Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach, wynikającą z winy ucznia, oraz z przyczyn niezależnych od naszej szkoły.


4) Jeśli uczeń uległ wypadkowi lub doznał urazu, który w znacznym stopniu utrudnia udział w zajęciach nasza szkoła nalicza należność tylko do dnia nastąpienia wypadku.


5) W przypadku gdy uczeń naszej szkoły nie uczestniczył w dwóch lub więcej zajęciach z powodu udokumentowanej choroby ma prawo do bezpłatnej konsultacji celem nadrobienia zaległego materiału.


6) Jeżeli w trakcie trwania kursu ilość osób w grupie zmniejszy się do 3 lub 2, grupa staje się grupą VIP co wpływa na zmianę ceny kursu. Szczegóły płatności za zajęcia w grupach VIP dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl oraz w sekretariacie.


7) Cena kursu nie obejmuje zakupu podręczników. Podręczniki należy zakupić indywidualnie lub za pośrednictwem naszej szkoły.

 

Regulamin uczestniczenia w kursach językowych – Grupy VIP

1) Rachunki za zajęcia wystawiane są ostatniego dnia danego miesiąca.


2) Opłaty za zajęcia naliczane są na podstawie faktycznej ilości zajęć jakie odbyły się w danym miesiącu.


3) Opłaty za zajęcia VIP należy uiszczać w terminie (najpóźniej) do 10 dnia następnego miesiąca lub do daty wskazanej w otrzymanym rozliczeniu.


4) Osoby rezygnujące z kursu mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi sekretariatu nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, po całkowitym rozliczeniu faktycznej ilości
zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez naszą szkołę.


5) Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie z listy uczniów naszej szkoły.


6) Nasz Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach, wynikające z winy ucznia, oraz z przyczyn niezależnych od Naszej Szkoły.


7) W przypadku gdy grupa VIP licząca 3 osoby staje się grupą 2-osobową cena pojedynczej lekcji ulega zmianie. Szczegóły płatności dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl lub w sekretariacie. Analogicznie ma to miejsce gdy liczba osób zmienia się z 2 na 3.


8) W przypadku gdy ilość osób w grupie VIP przekracza 3 osoby, grupa staje się grupa stacjonarną. Szczegóły płatności za zajęcia w grupach stacjonarnych dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl lub w sekretariacie.


9) Zajęcia w grupach VIP mogą być odwołane bez podania przyczyny nie później niż na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za zajęcia, która będzie dołączona do rozliczania na koniec miesiąca.


10)  W sytuacji gdy: w grupie VIP 3-osobowej jeden z kursantów nie pojawi się na zajęciach pozostałej dwójce zostaje naliczona cena jak za zajęcia VIP 2 osoby. Szczegóły płatności dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl. Analogiczna sytuacja ma miejsce w grupie 2 osobowej.

 

Regulamin uczestniczenia w kursach stacjonarnych wyjazdowych (organizowanych w SP)

W przygotowaniu.